Corporate Lodging Forum
Pozytywny wpływ zarządzania podróżami widać po usprawnionych procesach i optymalizacji współpracy między działami. W tej zintegrowanej perspektywie podróż służbowa nie leży już tylko w gestii działu zakupów. Zaangażowanych jest wiele działów, od księgowości i finansów po dział IT, kadr i komunikacji.  Nabywca usług podróżnych kieruje procesami i działa w ramach sieci różnych zainteresowanych stron, których potrzeby musi uwzględnić — dbanie, by pracownicy wypełniali zobowiązania na rzecz firmy przy jednoczesnym uwzględnieniu kosztów staje się coraz ważniejszym i bardziej złożonym zadaniem.


Zarządzanie podróżami stanowi element koordynujący cały ten ekosystem, a przegląd zagadnień oferowany przez CLF pomaga decydentom spełniać swoje zadania w jeszcze bardziej strategiczny sposób. Zapewniamy także dyskusje panelowe dające wgląd w najważniejsze bieżące tematy. CLF powstało w 2013 r. jako platforma do wymiany informacji, debaty na temat podróży służbowych i spotkań, umożliwiając poszerzanie horyzontów i uczenie się od najlepszych w branży.


Międzynarodowa grupa travel managerów wspiera CLF w wielu wydarzeniach na całym świecie.
Connect